En by vid älven

Lovikka ligger cirka tolv mil norr om polcirkeln och cirka fyra mil norr om Pajala efter riksväg 397 till Kiruna. Lovikka har varit bebott sedan 1600-talet. Den förste inbyggaren hette Nils Ludvigsson och bosatte sig i Lovikka omkring 1640. Nu bor cirka 75 personer permanent i byn. Sommartid finns många fler på plats eftersom det finns ett 80-tal sommarstugor och hus som bara används som fritidsbostäder. Tidigare livnärde man sig genom arbete med skogs- och jordbruk. Numera pendlar de flesta till jobb på andra orter eller jobbar i byns företag.

Vantar förstås
Äkta handstickade Lovikkavantar stickas fortfarande av ett tiotal kvinnor i byn och finns att köpa på plats.

Världens största Lovikkavante är 3,5 meter hög och finns att läsa om i Guinness Rekordbok 2002. Den går att beskåda dygnet runt, sommar som vinter, där den finns utställd utanför skolbyggnaden.
Besök också
Erikas stuga, tillägnad Lovikkavantarnas skapare.

Nybyggd genomfartsled
För att klara malmtransporterna har vägen mellan Pussojoki och Huhtanen byggts om. Den har breddats och försetts med en gång- och cykelbana på den östra sidan. Längs med vägen finns även busshållplatser och två stora parkeringsplatser. En ovanlig detalj är att en utterpassage skapats under Pussojokibron.

Kom och fiska!
Laxen på bilden till höger vägde cirka 11 kg och fångades i augusti 2012.
Torne älv är mycket rik på lax. Under de senaste åren har fångsterna ökat. Vi har många gäster även från våra grannländer. I Torne älv liksom i angränsande Lainio och Tärendö älvar finns också goda möjligheter att fiska harr och öring.
Fiskekort säljes av Rolf Hjärtberg, telefonnummer 0978-330 92, 070-509 43 15.

Föreningar
Lovikka Idrottsförening bildades år 1950. Antalet medlemmar är 100. Idrottsföreningen anordnar vissa arrangemang samt ansvarar för driften av samlingslokalen Gläntan. Samlingslokalen har plats för uppemot 100 personer. I samma byggnad finns kök, bastu, samt en styrketräningslokal. Medlemskap och berättigar till nyttjande av lokalerna. Medlemskort säljes av Katarina Henriksson, telefonnummer 0978-330 65.

Lovikka Husmodersförening bildades 1951. Bland mycket arbete för byn har Husmoderföreningen inregistrerat ett varumärke för äkta handstickade Lovikkavantar 1962. Fortfarande har Husmoderföreningen samma märke på sina äkta Lovikkavantar. Märket är inregistrerat av Kungliga patent- och registeringsverket. Ordförande är Anne-Maj Gunnelbrand.

Företag
Kombinera Lovikkabesöket med att köpa stuga och svarvade pelare hos Lovikka Träförädling AB, Lovikkas äldsta företag.
Andra företag i byn är Lovikka Bygg AB och Lustigs Mek & Motor AB.


Utflyktsmål
En bit från byn ligger Palokorva masugnsruin i vacker natur där Lainio och Torneå älvar förenas. Masugnen var i bruk så sent som i slutet på 1800-talet.
I
Ainettivuoma finns ett stort naturreservat med skyddade växt- och fågelarter. Byaåldermannen Rolf Hjärtberg lämnar gärna information om reservatet.Lovikka på nätet:


För ytterligare information, kontakta
Rolf Hjärtberg på telefonnummer 0978-330 92
eller mejla till: rolf.hjartberg@telia.com

Senast uppdaterad 2018-04-24.